Кам'янське. ЗДО №44 «Лелека»
 

 

 

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРИМІРНОГО ПЕРЕЛІКУ ІГРОВОГО ТА НАВЧАЛЬНО-ДИДАКТИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

 

 

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРИМІРНОГО ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОМАНДУ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ДИТИНИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ В ЗАКЛАДІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ТА ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

 

 

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРИМІРНОГО ПОЛОЖЕННЯ ПРО МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

 

 

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ БАЗОВОГО КОМПОНЕНТУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ДЕРЖАВНОГО СТАНДАРТУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ) НОВА РЕДАКЦІЯ

 

 

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ГРАНИЧНО ДОПУСТИМОГО НАВЧАЛЬНОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ДИТИНУ У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ РІЗНИХ ТИПІВ ТА ФОРМ ВЛАСНОСТІ

 

 

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПСИХОЛОГІЧНУ СЛУЖБУ У СИСТЕМІ ОСВІТИ УКРАЇНИ

 

 

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТИПОВОГО ПОЛОЖЕННЯ ПРО АТЕСТАЦІЮ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

 

 

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНУ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДИКИ - ECERS-3

 

 

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ САНІТАРНОГО РЕГЛАМЕНТУ ДЛЯ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

 

 

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ВИМОГ ЩОДО РОЗРОБКИ, ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ПОСТІЙНО ДІЮЧИХ ПРОЦЕДУР, ЗАСНОВАНИХ НА ПРИНЦИПАХ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕЧНІСТЮ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ (НАССР)

 

 

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ ТА ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ КРЕДИТУВАННЯ БЮДЖЕТУ

 

ПРО МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ САЙТУ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ (ІЗ ФОКУСОМ НА ПОВАГУ ПРАВ ЛЮДИНИ В ОНЛАЙНОВОМУ ПРОСТОРІ)

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ САЙТУ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ (ІЗ ФОКУСОМ НА ПОВАГУ ПРАВ ЛЮДИНИ В ОНЛАЙНОВОМУ ПРОСТОРІ)

 

 

ПРИКЛАД ЗГОДИ НА РОЗМІЩЕННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ НА САЙТІ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

 

 

ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ У 2020/2021 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

 

 

ЩОДО ОСВІТНІХ ПРОГРАМ У ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

 

 

ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ В ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

 

 

ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ РОБОТИ З МУЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

 

 

ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОДОРОВЧОЇ РОБОТИ У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

 

 

ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ МЕДИКО-ПЕДАГОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ НА ЗАНЯТТЯХ З ФІЗКУЛЬТУРИ В ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ВЗАЄМОДІЇ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ З БАТЬКАМИ ВИХОВАНЦІВ

 

 

ЩОДО КОМУНІКАЦІЇ З ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З РОДИН УЧАСНИКІВ ООС/АТО, ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ВЗАЄМОДІЇ З ЇХНІМИ БАТЬКАМИ

 

 

 

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ІНДИВІДУАЛЬНУ ФОРМУ ЗДОБУТТЯ  ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

 

 

ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ІНКЛЮЗИВНИХ ГРУП В ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

 

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ІНКЛЮЗИВНИХ ГРУП В ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

 

 

ЩОДО ВВЕДЕННЯ ПОСАД ВИХОВАТЕЛЯ (АСИСТЕНТА ВЧИТЕЛЯ) У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ З ІНКЛЮЗИВНИМ НАВЧАННЯМ

 

 

ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ЗАВДАНЬ ПРАЦІВНИКІВ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ СИСТЕМИ ОСВІТИ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ

 

 

ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ПСИХОЛОГІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО СУПРОВОДУ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ

 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0529736-12#Text

 

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ КОМПЛЕКТУВАННЯ ІНКЛЮЗИВНИХ ГРУП У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

 

 

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ

 

 

ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕРЕШКОДНОГО ДОСТУПУ ДО НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

 

 

 

ПРО ЗАПОБІГАННЯ ПОШИРЕННЮ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ КОРОНАВІРУСУ COVID-19 

 

 

ПРО ПІДГОТОВКУ ДО ВІДНОВЛЕННЯ РОБОТИ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ МІСТА

 

 

ЩОДО ВІДНОВЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

 

 

ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ

 

 

ПРО УМОВИ ТА ОПЛАТУ ПРАЦІ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ І НАУКИ В УМОВАХ КАРАНТИНУ

 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ЗАНЯТЬ З ДІТЬМЯ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ВІД ЮНІСЕФ УКРАЇНА

 

 

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОТИЕПІДЕМІЧНИХ ЗАХОДІВ У ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ НА ПЕРІОД КАРАНТИНУ У ЗВЯЗКУ З ПОШИРЕННЯМ КОРОНАВІРУСНОЇ ХВОРОБИ  (COVID-19)

 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ

 

 

ТЕРИТОРІЯ

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДІТЕЙ ДО ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

 

Зарахування дітей до закладу дошкільної освіти здійснюється на безконкурсній основі, як правило, відповідно до території обслуговування, за наказом директора дитячого садка на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, а також свідоцтва про народження (копії), медичної довідки встановленого зразка, медичної довідки про епідеміологічне оточення, документів про встановлення батьківської плати.

Прийом дітей у дошкільний навчальний заклад здійснюється керівником ЗДО протягом календарного року згідно:
— ст.53 Конституції України — кожен має право на освіту
— ст.34 Закону України «Про освіту» — прийом дітей в заклади дошкільної освіти проводиться за бажанням батьків.
— ст. 36 Закону «Про дошкільну освіту» — батьки мають право вибирати заклад дошкільної освіти .
— п.6 Положення про дошкільний навчальний заклад,затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 р. №305-прийом в ЗДО здійснюється на підставі:

 • заяви батьків або осіб, які їх замінюють;

 • медичної довідки про стан здоров’я дитини;

 • довідки дільничного лікаря.

 • копія свідоцтва про народження дитини

За дитиною зберігається місце в закладі дошкільної освіти державної та комунальної форм власності у разі:

 • її хвороби,

 • карантину,

 • санаторного лікування,

 • на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють,

 • у літній оздоровчий період (75 днів).

Відрахування дитини з закладу дошкільної освіти здійснюється:

 • за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;

 • на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у закладі дошкільної освіти даного типу;

 • у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців.

Адміністрація закладу дошкільної освіти письмово повідомляє батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не менше як за  10 календарних днів.

 

Для зарахування дитини до закладу дошкільної освіти  необхідні наступні документи :

1. Заява батьків або осіб, які їх замінюють що до влаштування дитини до дитячого закладу.

2. Медична довідка дитини з проходженням всіх спеціалістів певної форми (до вступу в ЗДО)

3. Виписка із медичної карти, карта профілактичних щеплень (форма №63).

4. Ксерокопію свідоцтва про народження дитини.

5. При наявності пільг - документи, що їх підтверджують

6. Батькам необхідно мати паспорт і свідоцтво про народження дитини.

 

 

УМОВИ

РЕЗУЛЬТАТИ

Звіт директора комунального закладу “Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)  - центр розвитку дитини №44 “Лелека” Кам'янської міської ради

за 2019-2020 навчальний рік

перед педагогічним колективом та громадськістю

 

 

 
Дошкільний навчальний заклад здійснює освітньо-виховну діяльність відповідно до Конституції України;Закону України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Про засади державної мовної політики», «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу», Положення про дошкільний навчальний заклад,Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, Указу Президента «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді», Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності, переліку навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у дошкільних навчальних закладах у 2019/2020 навчальному році.
Програмове забезпечення освітнього процесу в ДНЗ-ЦРД № 44 «Лелека» в 2019-2020 навчальному році складалось з інваріантної частини, сформованої на державному рівні в межах Базового компонентну та за програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» (Білан О.І., Возна Л.М.). Зміст освітньої роботи в дошкільному навчальному відповідає  основним концептуальним положенням Базового компонента дошкільної освіти, яким визначено вимоги до рівня освіченості, розвиненості й вихованості дитини 6 років перед її вступом до школи. Базовий компонент передбачає оволодіння змістом дошкільної освіти впродовж усього періоду дошкільного дитинства і визнає цінність кожного вікового етапу для особистісного розвитку за умови повної реалізації дитиною своїх потенційних можливостей. 
У закладі сформувалась модель взаємодії всіх спеціалістів, об’єднанях єдиною профе-сійною метою, які допомагають у реалізації медико-педагогічного супроводу дитини.  
Організація діяльності дошкільного навчального закладу в 2019-2020 навчальному році здійснювалась відповідно інструктивно-методичних рекомендацій МОН «Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2019/2020 навчальному році»  (від 02.07.2019  № 1/9-419) та програмно-методичного забезпечення освітнього процесу педагоги керуватись Переліком навчальних видань, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в дошкільних навчальних закладах у 2019-2020 навчаль-ному році.
В установі створено всі умови для забезпечення права громадян на здобуття дошкіль-ної освіти,  виконання Державного освітнього  стандарту, охорони життя і збереження здоров`я дітей раннього та дошкільного віку,  для поглибленої  робота  з екологічного  ви-ховання дошкільників.
У розпорядженні педагогів ТЗН, методичні посібники, художня література, навчально-наочні посібники в групах і методичному кабінеті.
Управлінська діяльність адміністрації ДНЗ-ЦРД № 44 «Лелека» в новому навчальному  році  була направлена на загальне керівництво усіма підрозділами закладу. Стиль керівництва, базований на гуманному ставленні до всіх учасників навчально-виховного процесу та дієвий контроль, сприяє позитивній діяльності колективу в рішенні завдань дошкільного закладу. Пріоритетними напрямами у сфері матеріально-технічного і навчально-матеріального забезпечення освітньої діяльності залишаються обладнання і оснащення педагогічного процесу, фізкультурно-оздоровчої, медичної бази, бази психолого-педагогічного супроводу дітей.
Методична робота у ДНЗ передбачає таку цілісну систему підвищення науково-теоретичного і загальнокультурного рівня, психолого-педагогічної підготовки, яка б сприяла зростанню професійної майстерності педагогічного працівника для підвищення ефективності навчально-виховного процесу в навчальному закладі. Методична робота з педагогічними кадрами у 2019-2020 навчальному році була спрямована на підвищення професійного рівня педагогів.
 
Атестаційний період – це важливий етап діяльності навчального закладу. Досвід свідчить, що атестація відіграє основну роль у становленні, згуртуванні та вихованні творчого колективу. Під час атестації вивчались професійні якості педагога, його сильні та слабкі сторони, рівень загальної культури, створювались оптимальні умови для вивчення і впровадження передового педагогічного досвіду кращих педагогів навчального закладу.
Атестація педагогічних працівників закладів освіти проводилась відповідно до Закону України «Про освіту» (ст. 23), Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 930 від 06 жовтня 2010 року, зареєстрованому в Міністерстві юстиції 14 грудня 2010 року. У 2020 році з метою стимулювання якості роботи педкадрів було атестовано 4 педагогічних працівника. В черговому циклі атестації: 
    - Безсала Тетяна Миколаївна, вихователь,  на  відповідність займаній посади, встановлення 10 тарифного розряду;
    - Тумановська Наталія Вікторівна, практичний психолог, на відповідність займаній посаді, присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст другої категорії»;
    В позачерговому циклі атестації, згідно поданих заяв:
- Марова Юлія Олексіївна, вихователь-методист, на відповідність займаній посаді, присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст першої категорії»;
- Марова Юлія Олексіївна, вчитель-дефектолог, на відповідність займаній посаді, присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії».
 Упродовж навчального року вивчалася система роботи педагогів Тумановської Н.В, Марової Ю.О., Безсалої Т.М., що атестувалася в поточному навчальному році.
За результатам теоретичного рівня і фахової підготовки педагоги закладу мають достатній рівень (враховуючи рівень кваліфікації, освіти, стажу, віку, наявністю педагогічного досвіду).
       У 2019-2020 навчальному році згідно графіка навчання на курсах підвищення кваліфікації при КЗВО ДАНО повинна була пройти Опара Ю.В. Але через об’єктивні причини не змогла відвідати. Тому курсова перепідготовка Юлії Валеріївни перенесена на 2021 рік.  
 З метою реалізації головних завдань адміністрацією дошкільного навчального закладу був переглянутий, на основі діагностики самооцінки педагогів та оцінки адміністрації, рівень професійної майстерності педагогів і сплановані різні форми методичної роботи з кадрами, які забезпечили необхідний рівень знань, умінь та навичок у досягненні мети.
Для підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки колективу були придбані новинки методичної літератури, наочні матеріали, які шляхом самоосвіти опрацьовували протягом навчального року педагоги. Проведена підписка на періодичні видання: «Дошкільне вихованн з додатками», «Вихователь-методист дошкільного закладу», «Практика управління закладом освіти».
 
Аналіз освітнього процесу
 Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» та виходячи з аналізу освітньої і методичної роботи за 2019-2020 навчальний рік, враховуючи досягнення і перспективи розвитку, нормативно-правові акти МОНмолодьспорту України, департаменту з гуманітарних питань міської ради і з метою усунення недоліків, підвищення ефективності роботи, методична робота в закладі була спрямована у відповід-\ності до домінуючих напрямків роботи з педагогами  за   єдиною обласною науково-мето-дичною проблемою «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства» та на вирішення головної методичної теми «Забезпечення індивідуальної освітньої траєкторії особистості в умовах розбудови громадянського суспільства».
Керуючись педагогікою особистості як основою гуманізації освіти, робота колектива була спрямована на:
- Забезпечення права дитини на щасливе дитинство, її фізичне та психічне здоровя;
- Розвиток творчих здібностей та інтересів, пізнавальної активності дітей;
- Використання у навчально-виховній роботі духовного надбання народу, виховання любові і поваги до батьків, родини, Батьківщини.
Впровадження компетентністного  підходу  для забезпечення гармонійного та різнобічного розвитку особистості» та розв’язання пріоритетних напрямків роботи  педагогічного колективу закладу на 2019-2020 навчальний рік було зосереджено:
1. Забезпечувати сприятливі умови для збереження та зміцнення здоров’я дітей, формування у них розуміння цінності власного здоров’я, необхідності дотримуватись правил безпеки життєдіяльності.
2. Продовжувати сприяти формуванню у дошкільників мотивації до дій і моделей поведінки, орієнтованих на сталий стиль життя.
3. Продовжувати впроваджувати педагогіку партнерства, яка передбачає вміння забезпечити плідну співпрацю з дітьми та батьками на засадах взаємної довіри й поваги,  досягаючи балансу прав, обов’язків і відповідальності у трикутнику «дитина – педагог – батьки»,  де батьки – повноцінні учасники освітнього процесу.
  Вирішення цих завдань у дошкільному закладі досягалося слідуючим   шляхом:
       -проведенням педрад, семінарів – практикумів, роботу яких було направлено на  рішення поставленої перед колективом проблеми, де особлива увага   приділялась   мовленнєвому, фізичному, соціально-психологічному розвитку особистості; здобуткам в екологічному вихованні, починаючи з раннього віку; вивченню передових технологій;
       -розробкою спеціалістами і вихователями перспективних планів, ураховуючи  вимоги  Базової компоненту дошкільної освіти та програми розвитку дитини дошкільного віку  «Українське довкілля»;
       -підвищенням професійного рівня, самоосвітою педагогів, вивченням     передового педагогічного досвіду в межах закладу і міста (методоб`єднання, семінари, КЗВО ДАНО),  постійне покращення матеріально – технічної бази дошкільного закладу.
       Робота з організації освітнього процесу носила науково-методичний характер,  була побудована на діагностичній основі та розкривала наступні питання: 
       -ознайомлення з передовим досвідом педагогів України щодо дієвої новаційної організації діяльності ДНЗ з урахуванням особистісно орієнтованого, індивідуалізованого підходу;
       -впроваджувалась система моніторінгових досліджень, яка сприяла підвищенню професійної майстерності педагогів і є надійним інструментарієм аналізу різноманітності аспектів освітнього процессу ДНЗ.
     Велика увага приділяється розкриттю особистісного потенціалу всіх учасників педагогічного процесу. Вивчення  особистості дитини проводиться у таких напрямках:
1. Виявлення особливостей психічного розвитку кожної дитини, рівня  адаптованості, що дозволило впливати на темп і зміст освітнього процесу, а також будувати корекційно - розвивальну роботу.
2.Діагностування особливостей  розвитку дітей, з метою виявлення їх соціальної  компетентності та розвитку креативності.
3. Відслідковування психологічною службою та педагогами емоційного благополуччя дітей старшого дошкільного віку (з метою їх корекції).
Для ефективного вивчення особливостей кожної дитини і з’ясування напрямів роботи з вихованцями, було проведено діагностичне обстеження розумового розвитку, психологічних особливостей, моральних якостей вихованців.
У 2019-2020 навчальному році на розкриття особистісного потенціалу дитини в умовах її соціального розвитку було спрямовано роботу всіх служб навчального закладу.
      Дані діагностичного дослідження готовності випускників  до навчання у школі свідчать:
 
Портрет дошкільника готовності до вступу у школу у 2020 році
 
Критерії
Кіль-ть дітей В %  С % Д% Н %
Фізичний розвиток 31 47,9% 38,7% 11,4% 2%
Соціально-моральний  розвиток 31,6% 30,6% 35,8% 2%
Емоційний розвиток 52% 32,6% 15,4% -
Пізнавальний розвиток 45,9% 40,8% 11,3% 2%
Креативний розвиток 38,7% 45,9% 15,4% -
Мовленнєвий розвиток 42,8% 38,7% 14,5% 4%
Художньо-естетичний розвиток 50% 30,6% 19,4% -
Розвиток ігрових умінь 57,1% 26,5% 16,4% -
 
Педагоги дошкільного закладу підготували до школи 31 дитину. Аналіз мотиваційної готовності дітей до школи показав, що:
- високий рівень готовності мають   27.25 %;
- достатній рівень –32 %;
- середній рівень - 37,75%
- низький рівень – 3 %.
Отже, виходячи з результатів оцінювання досягнень дітей за освітніми лініями можна зробити наступні висновки: кожна дитина в певній мірі реалізувала свій потенціал, вона жила та діяла на рівні своїх оптимальних вікових і індивідуальних можливостей. Протягом року чітко простежується як загальна тенденція позитивної динаміки змін щодо підвищення рівня знань, умінь, навичок та ставлень дітей, так і тенденція позитивної динаміки змін кожної дитини. Це свідчить про те, що педагоги зуміли відшукати найефективніші для кожної дитини індивідуальні методи освітньо-виховної роботи. 
 
Вихованці дошкільних груп набули життєвої  компетентності згідно віковим та інди-відуальним особливостям. Однак, слід звернути увагу на необхідність більш щільної робо-ти з дітьми у розділах програми: мовленнєвий розвиток  (граматична побудова мовлення, звукова культура мови, зв’язна мова) та формування елементарних математичних уявлень
(рішення задач). Ці показники нижчі ніж в інших розділах, і можуть стати резервом у по-зитивному  розвитку дітей у напрямку ампліфікації.
 
Стан здоров’я та фізичний розвиток дітей
Медико-профілактична робота здійснювалась відповідно до затвердженого плану. В дошкільному закладі виконувались всі заходи лікувально-профілактичного характеру: профілактичні щеплення, антропометрія, огляд на педикульоз. Особлива увага приділялась організації гігієнічного навчання працівників закладу та веденню санітарно – просвітницької діяльності серед батьків, що дало можливість значно підвищити рівень обізнаності серед вищезазначених категорій осіб. 
Протягом року саме турбота про здоров'я наших вихованців була і лишається одним із пріоритетів роботи дошкільного навчального закладу, тому передусім перед вихователями поставлено завдання вибору найбільш оптимальних засобів виховання і навчання дітей  з метою покращення їх фізичного розвитку та стану здоров'я.
З метою вивчення системи роботи по зміцненню і збереженню здоров’я дітей, врахову-валися слідуючи напрямки:
1. Рівень захворюваності дітей протягом року.
2. Проведення оздоровчих заходів (Дні здоров'я, тематичні тижні, тощо).
3. Бесіди з дітьми на виявлення у них знань про власне здоров'я, чинники, що впливають на його збереження та втрату.
4. Враховування засобів фізичного виховання педагогами в плануванні навчально – виховної роботи з дітьми.
5. Просвітницька робота з батьками.
Аналіз рівня захворювання дітей за 2019-2020 н.р. свідчить про те, що найбільше підвержені захворюванню на застуди, грип діти раннього віку. 
У зв'язку з цим, було посилено консультативно – інформаційну роботу серед батьків з проблеми адаптації дітей до умов ДНЗ, загартовування, режиму дня та організації  харчування; розроблено тематику консультацій та лекторіїв на подальше використання; зосереджено увагу на медико –педагогічній роботі з дітьми у фізкультурно-оздоровчому напрямі; переглянуто роботу інформаційно-довідкової служби по вихованню педколективу та громадськості. 
Залишається проблема сумісної роботи з батьками. З їх боку не завжди є підтримка у закріпленні набутих дітьми знань, і, нажаль, дуже рідко надається в родині позитивний приклад здорового способу життя, збільшується ризик послабленості дитячого організму та сприйнятливість до захворювання.
Методична та освітньо-виховна робота
Впродовж 2019/2020 навчального року освітньо-виховна робота в закладі була спрямована на впровадження в практику цілісного підходу до розвитку особистості, формування життєздатної, гнучкої, свідомої, творчої людини.
Планування роботи дошкільного навчального закладу відповідає принципам актуальності, науковості, перспективності, доцільності, системності, послідовності. Календарно-тематичне планування педагогів закладу відповідає програмамі розвитку дитини дошкільного віку «Українське довкілля» та ведеться на основі сучасного методичного забезпечення. Система планування є блочно-тематичною, що дозволяє в повній мірі вирішувати всі з поставлених чинними програмами завдання.
З метою забезпечення умов для успішного зростання змісту професійної діяльності педагогів у наступному навчальному році планується поглибити професійну компетентність педагогів  через інноваційні заходи та форми проведення методичної допомоги, а також активному вдосконаленні творчого креативу кожної особистості.
Зросту рівня фахової компетентності педагогів сприяло проведення педрад: «Здоров`язбережувальні  технології як один зі шляхів підвищення ефективності навчально-виховного процесу», "Розвиток екологічної свідомості у дошкільників. Формування сталих світоглядних орієнтирів особистості", «Результативність освітньої роботи з малюками - запорука успішного майбутнього дошкільника».
Вихователі і спеціалісти мали змогу познайомитися з сучасними формами самоосвіти і поповнити «банк ідей» щодо власного досвіду з теми; проблемного семінару, де творчому пошуку вирішення проблеми допомогли активні форми.
        На педраді аналізувалась готовність педагогів до інновацій та нововведень за результатами тестування та анкетування, матеріалами діагностики.  Неодноразово розглядались актуальні питання  дошкільної освіти, першооснови Базового компоненту.
У 2019-2020  навчальному році у формі співбесід, індивідуально, з групою відповідно до річного плану роботи та за потребою для педагогів закладу були проведені консультації, які сприяли професійному самовдосконаленню, підвищенню  професійного рівня педагогів, педагогічної майстерності, загальної культури.
          Науково – методичне зростання педагогічної майстерності вихователів забезпечили такі форми методичної роботи з кадрами, як клуб молодого вихователя  «Зростання», робота в творчий групі, індивідуального підходу до дитини, консультації, перегляди занять. 
       Проведені  протягом року семінари-практикуми «Екологізація освіти як соціальна потреба сучасного суспільства», «Стежинами казок до здорового життя» допомогли вихователям і спеціалістам набути майстерності в емоційному розвитку дітей, ще раз усвідомити своєрідність соціалізації дитини.
      Великий інтерес у педколективі викликають колективні перегляди. Варто відзначити вихователів Філатову А.В., Опару Ю.В., вчителя-дефектолога Шевцову В.А. заняття яких були проведені на високому організаційному та науково-методичному рівні.        Аналізувався стан роботи у  контексті   сучасних  моніторингових  досліджень з проблеми екологічного виховання  дітей дошкільного віку. Зверталась увага на  морально-ціннісний  підхід  до  довкілля дошкільників.
Упродовж поточного навчального року проводилась цілеспрямована робота по моделюванню, виявленню, пропаганді і впроваджені перспективного педагогічного досвіду. Моделювався досвід  педагогічної системи закладу як «Школи сприяння здоров’я». 
На протязі 2019-2020 навчального року дошкільний навчальний заклад  брав участь у заходах: 
- у Всеукраїнському дослідженні визначення рівня покриття Інтернетом (лист МОіНУ від 11.12.19 р. №1/9-753) (грудень);
- у міжнародному дослідженні з питань якості дошкільних послуг, яке проводилося за сприяння Міністерства освіти і науки України та Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні (вересень);
- у громадському обговоренні, яке було організовано  Відділом освіти департаменту з гуманітарних питань міської ради та місцевим осередком ВГО «Асоціація працівників дошкільної освіти» у Дніпропетровській області, голова  Попова Ю.П.
- засіданнях творчої групи з обласної проблеми (вихователь-методист Марова Ю.О.)
- заняття асоціації «Нове коло – молоді спеціалісти» - педагогічної платформи для формування високих професійних ідеалів, потреби у професійному саморозвитку та самовдосконаленню на базі ЗДО №13 «Росинка» відвідали Патріна Т.М., Філатова А.В., вихователі, керівник Бєлоус С.В.
- засідання творчої групи по роботі на V (підсумковому) етапі обласної науково – методичної проблеми «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства» для вихователів-методистів та вихователів, які мають звання «вихователь-методист» ЗДО №32 «Дельфін» вихователь-методист Марова Ю.О., керівник  Бєлоус С.В.
Як члени місцевого осередку ВГО "АПДО" (голова Попова Ю.П.) директор Криніна Л.П., вихователь – методист Марова Ю.О., а також інші педагоги: практичний психолог Тумановська Н.В., музичний керівник Івженко О.М. за допомогою   платформи «Microsoft Teams» приймали участь у проведенні:
управлінсько-методичних сесій для керівників ЗДО;
 «Психологічної студії»;
«Музичної вітальні»;
«Школи медсестринства»;
«Методичного конструктора» для вихователів та вихователів-методистів.
В листопаді 2019 року вихователь -методист Марова Ю.О., як член місцевого осередку ВГО "АПДО", голова Попова Ю.П., прийняла участь у роботі семінару - практикуму в м. Миколаїв «Річне планування в закладі освіти» (куратор Ірина Романюк, голова Миколаївського осередку ВГО «АПДО»).
Педагоги ДНЗ-ЦРД №44 постійно підвищують свій професійний рівень за допомогою переглядів вебінарів та онлайн –марафонів, які організовані спільно редакціями журналів видавництва MCFR, дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) в Україні :
- «Новачок у ЗДО: завдання психолога». Лекторка Гурковська Тетяна, психолог-консультант, головний редактор журналу «Практичний психолог: Дитячий садок»;
- «Терапевтичний та розвивальний ефект музики». Лектор Стефан Недериця, диригент, педагог, видавець, музикотерапевт.
- «Ситуації – провокації як засіб формування навичок сталої поведінки». Лекторка Ольга Безсонова, директорка ЗДО №7 «Сонячний», кандидат педагогічних наук, м. Краматорськ, Донецької області;
- «Квест у закладі дошкільної освіти: граємо, розвиваємо, навчаємо». Лекторка Олена Стаєнна, кандидат педагогічних наук, головний редактор журналу «Вихователь-методист дошкільного закладу»;
- «Як організувати методичну роботу в дитсадку віддалено». Лекторка Олена Стаєнна, кандидат педагогічних наук, головний редактор журналу «Вихователь-методист дошкільного закладу»; ;
- «Як психологічно протистояти стресогенності пандемії»;
- «Як говорити з дітьми про коронавірус»;
- «Як і чим зайняти дитину під час карантину»;
- «Середовище, що належить дітям»;
- «Законодавство України в сфері дошкільної освіти» і багато інших.
Співробітники та діти ЗДО №44 та №32 відкривали міський фестиваль «Дошкільний вулик», який проходив за сприяння партії «Бджола»та відділу освіти  департаменту з гуманітарних питань, куратор – заступник начальника відділу освіти Попова Ю.П.
Педагоги, які атестувались у 2019-2020 навчальному році представляли та поширювали свій педагогічний досвід:
На базі закладу вихователь – методист Марова Ю.О. провела  заняття для слухачів курсів вихователів, які не мають категорії (керівники курсів: заступник начальника відділу освіти департаменту з гуманітарних питань Попова Ю.П., директор ЗДО №3 «Планета дитинства» Швайгерт Н.І.),  на тему "Геокешинг як інтерактивна форма впровадження ідей сталого розвитку в стиль життя сучасного дошкільника" (куратор Бєлоус С.В., методист методичного кабінету при департаменті з гуманітарних питань міської ради);
На базі ІРЦ «Сузір’я» практичний психолог Тумановська Н.В. провела міський семінар-практикум для практичних психологів закладів освіти м. Кам’янського «Робота практичного психолога щодо профілактики емоційного вигорання педагогів закладу освіти» (куратор - керівник методоб’єднання практичних психологів м. Кам’янське Фортунатова М.О., практичний психолог НВК №25 «Волошка»);
В лютому 2020 року відбулось засідання експертної групи вчителів – дефектологів та вчителів-логопедів дошкільних закладів міста, на якому вчитель-дефектолог Марова Ю.О. представила досвід своєї роботи на тему «Освітній геокешинг для розвитку пізнавальної активності дітей із ЗПР» (керівник Куляба В.А., вчитель-логопед ССЗШ №19, куратор Романюк Н.О., вчитель-дефектолог ЗДО №34). 
Педагоги закладу є активними користувачами соціальних мереж. Так, під час карантину було організовано дистанційне навчання:
Войцехова О.В. вихователь, пізнавальні відео: «Задачі для Смішариків», до Дня Європи «Європейський союз», до міжнародного Дня сім’ї «Родина», «Весняна подорож», «Веселі чоловічки», за оповіданням В.Сухомлинського «Будеш із гнізда випадати ?», «Правила поведінки в громадських місцях», «Математична казка». Кожне відео супроводжується дидактичними іграми;
Шевцова В.А., вчитель – дефектолог, авторська казка соціально-економічного спрямування до проекту «Освіта для сталого розвитку» «Кафе у Мухи-цокотухи», дидактична гра «Знайди предмет на дотик», дидактична гра для розвитку зорово-моторної координації «Столові прибори», ігри для батьків «Як цікаво провести час з дитиною вдома», до міжнародного Дня пожежника відео – заняття «Пожежа»;
Тумановська Н.В., практичний психолог, До міжнародного Дня сім’ї відео «Що таке сім’я?», презентація про роль казки у формуванні безпечної поведінки дітей дошкільного віку «Протипожежна безпека», релаксаційні хвилинки «Для душевної рівноваги»;
Жилова О.В., вчитель-логопед, Фрагмент мовленнєвого заняття «Квіти», До дня сім’ї відео-заняття «Родина», ігри для розвитку дрібної моторики з того що є вдома, відео - заняття до міжнародного Дня Пожежника «Протипожежна безпека».  
До Дня вишиванки педагоги закладу створили челендж та розмістили його в соціальній мережі Facebook.
  З метою забезпечення умов для успішного зростання змісту професійної діяльності педагогів у наступному навчальному році планується поглибити професійну компетентність педагогів  через інноваційні заходи та форми проведення методичної допомоги, а також активному вдосконаленні творчого креативу кожної особистості.
       Кількісний і якісний аналіз оцінювання методичних заходів, проведених упродовж навчального року, показав, що всі вони носили науково-методичний і пізнавальний характер, сприяли підвищенню професійної компетентності педагогів, покращенню якості володіння різноманітними методами роботи. Можна зробити висновок щодо методичних заходів, які планувалися на належному рівні, але слід враховувати всі недоліки, проблеми, плануючи роботу на наступний рік.
Проведення  цих заходів допомогло колективу на належному рівні вирішити головні завдання річного плану роботи, але під час підготовки та проведення даних заходів виникали певні труднощі:
- не всі заплановані заходи були проведені;
- не всі педагоги брали активну участь;
- оформлення деяких матеріалів не відповідало встановленим нормам тощо.
          Аналізуючи планування, видно, що педагогами враховувалось фізичне навантаження протягом дня, постійно впроваджувались в практику роботи фізхвилинки, але недостатньо уваги приділялось гімнастиці пробудження після сну,  що впливає на розвиток особистості дитини; фізкультурі на повітрі, незважаючи на пору року.  Недоліком залишається скорочення часу перебування дітей  на прогулянці, добір рухливих та народних ігор.
       Головним  в методичній роботі закладу залишається  допомога  у подоланні труднощів у роботі з дітьми, підтримання  ділового тонусу вихователів, своєчасне забезпечення новинками методичної літератури для самоосвіти та оволодіння новими методами та прийомами, засобами, технологіями, системою навчання та виховання. 
Фізкультурно-оздоровча робота була направлена на  зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей, якісне оволодіння основними рухами, формування еколого-валеологічної свідомості.
Якість оволодіння дітьми дошкільного віку основними рухами, в порівнянні з вересневим обстеженням, покращились і склали:
Результати обстеження рівня розвитку основних рухів у дітей молодшого дошкільного віку  (3-4 р.) 
 
Рівні розвитку Біг(%) Стрибки(%) Метання(%)
Вище норми 52 35 11
Норма 45 50 88
Нижче норми 3 5 1
Аналіз результатів обстеження засвідчує, що дошкільники молодшого дошкільного віку добре володіють основними рухами. Найбільша кількість дітей показала високий рівень (52%) під час бігу. 
Результати обстеження рівня розвитку основних рухів у дітей середнього дошкільного віку (4-5 р.)
 
Рівні розвитку Біг(%) Стрибки(%) Метання(%)
Вище норми 67 35 25
Норма 33 63 73
Нижче норми - 2 -
 
Як видно з таблиці найкращий результат зафіксовано в бігові (67%). Серед вихованців цієї вікової категорії виявлено 2 дітей, які показали низький рівень у виконанні основних рухів (стрибки).
Результати обстеження рівня розвитку основних рухів у дітей старшого дошкільного віку (5-6 р.)
 
Рівні розвитку Біг(%) Стрибки (з місця/з розбігу) (%) Метання(%)
Вище норми 35 53/23 26
Норма 63 44/74 74
Нижче норми 2 3/3 -
 
У дітей старшого дошкільного віку виявлено більш рівномірне відсоткове співвідношення показників бігу на швидкість та стрибків з місця.
Отже, фактичний рівень засвоєння основних рухів складає: оптимальний і допустимий рівень 87%, критичний 13 %.  Проблемними є такі види рухів, як: біг на 20-30 м, стрибки з місця та у висоту, кидання на дальність, що дає підставу для впровадження інноваційних методик, технік оволодіння дітьми основними рухами, створенню в ДНЗ цілісної оздоровчо-фізкультурної системи, за допомогою якої можна спостерігати покращення показників починаючи вже з молодшого віку. Отримані  данні свідчать про стабільне, позитивне функціонування закладу, доцільність роботи з дітьми відповідно вимог сьогодення та їх природних можливостей. 
     Збереження здоров’я та організація безпечного простору для дітей залишається  завжди актуальною і має ряд певних проблем. За поточний рік було приділено більше уваги системному аналізу фізичного здоров’я та розвитку дітей всіх вікових груп, але стабільність в роботі з даного питання та позитивна динаміка ще незначна. Наявна матеріальна база, недостатність фінансування, прогалини у навчально-виховному процесі з боку окремих педагогів не сприяли якісному вирішенню даної проблеми. Тому, в наступному році слід надалі удосконалювати як матеріальну базу, якість медичного обслуговування, так і персональну відповідальність працівників за якість проведення всіх заходів з фізичного гарту дітей.           
Робота з батьками. Педагогічний колектив протягом року сприяв формуванню тісного взаємозв’язку  ДНЗ із сім’єю, вивченню особливостей морально-психологічного, соціального, культурного і духовного розвитку сім’ї з метою здійснення  диференційованого підходу до кожного вихованця. З цією метою в закладі проводились різні форми роботи, а саме:
загальні та групові батьківські збори ;
індивідуальні та групові консультації, бесіди;
консультації медичної  сестри про стан здоров’я дітей та лікувально- профілактичні заходи ;
участь батьків у святах і розвагах, загальних заходах.
       Проведені заходи позитивно сприймалися батьківською громадою та змогли формувати з батьків активних партнерів у вихованні дітей, узгодженні педагогічних підходів та методів впливу на дитину в ДНЗ та вдома. 
Створено умови для фізичного, психічного  розвитку дітей, їх навчання та виховання. 
Великий вклад внесено піклувальною радою дитячого закладу, робота якої була стабільною під час всього року: батьки допомогали як в ремонтних роботах, так і в матеріальному забезпеченні господарчої та навчальної діяльності. 
Перспективними напрямками по роботі з батьками на наступний період є:
- забезпечення максимального використання виховного потенціалу педагогів і  родини у формуванні особистості дитини;
- підвищення рівня психолого-педагогічної культури батьків, формування у них свідомого розуміння власної активної позиції у патріотичному вихованні своїх дітей;
- заохочення батьків до участі в освітньому процесі на засадах рівності, партнерства і взаємоповаги;
- формування тісного взаємозв’язку закладу із сім’єю, вивчення особистості дитини;          
- залучення батьків до створення належних умов для успішної життєдіяльності та розвитку дітей у сім'ї та дошкільному навчальному закладі.
В цілому,  неоднорідність соціального статусу виправдовує наявність  різних освітніх інтересів та потреб батьків, тому адміністрація закладу продовжуватиме систему вивчення запитів на додаткові освітні послуги згідно потреб родин, узгодження роботи з батьками, залучення їх до більш активних сумісних дій сприяло проведення семінарів та консультацій  для   батьків. Педагоги мали змогу спробувати знайти рішення в спілкуванні з «проблемними» батьками.     
Соціальний захист дітей
Робота дошкільного закладу направлена на виховання гармонійно розвиненої дитини, створення сприятливої атмосфери, в якій розкриваються здібності дітей. Дошкільний заклад забезпечує формування громадянської особистості своїх вихованців, що поєднує в собі розвинену моральну і правову культуру. В результаті роботи дорослі і діти усвідомлюють, що кожна людина має право на життя, охорону здоров'я, рівність з іншими людьми, честь і гідність. 
Педагогічний колектив у своїй роботі керується Конституцією України, Декларацією прав дитини, Конвенцією ООН про права дитини, законами України «Про охорону дитинства», «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. № 305 «Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад», а також іншими чинними нормативно-правовими актами про освіту, указами та розпорядженнями Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами та розпорядженнями Міністерства освіти і науки України, Міністерства соціальної політики тощо. Головною метою ДНЗ є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку. Також серед функцій, які виконує ДНЗ в системі освіти, велике місце займає виховання основ правової свідомості з дошкільного віку, формування у дітей елементарних уявлень про свої права і свободи, розвитку поваги і терпимості до інших людей і їх прав. 
При підготовці до занять вихователі використовують матеріали періодичної літератури, де розглядаються питання правового виховання. Правове виховання у дошкільному закладі здійснюється повсякденно, але більш цілеспрямована і тематична робота з дітьми проводиться під час тематичних тижнів, місячників. В ДНЗ велика увага приділяється святам, в яких приймають участь діти, батьки, педагогічні працівники: Міжнародний день захисту дітей (1 червня), Міжнародний день дитини (20 листопада), Міжнародний день прав дитини (10 грудня). До основних занять включаються елементи правового виховання: бесіди, ігри, вправи та інші. 
Вихователями проводяться сюжетно-рольові ігри, виставки дитячих малюнків, читання творів художньої літератури у рамках вирішення проблеми правового виховання дошкільнят. Широко використовується дидактичний матеріал до казок: малюнки та ілюстрації, наочний матеріал, розроблений на основі Конвенції ООН про права дитини у формі карток, які символізують права дитини. Ігри та вправи, які проводяться сприяють розширенню області правових знань дітей, знайомлять їх зі службами екстреної допомоги, формують почуття особистої безпеки. 
Слід зазначити, що позитивною є робота щодо проведення педагогами ДНЗ заходів, що мають на меті практичне закріплення отриманих в ході занять знань. Вихователями також проводиться робота по ознайомленню дітей дошкільного віку з правилами поведінки в групі, на вулиці, у громадських місцях, з правилами поведінки з дорослими, однолітками. Двічі на рік у ДНЗ проводяться Тижні безпеки дитини, в рамках яких здійснюються виховні заходи, що передбачають роботу з дітьми та батьками. 
Педагогічним колективом систематично спрямовуються зусилля на пошук та впровадження нових форм і підходів до організації правовиховної роботи з дошкільнятами та їх батьками, забезпечується творчий та конструктивний підхід до організації такої роботи, накопичується певний позитивний досвід, розробляються методичні рекомендації. 
Сучасність потребує постійного оновлення педагогічної роботи, праці колективу у творчому пошуковому режимі на основі діалогу, взаємоповаги, довіри і атмосфери успіху, як основи успішної діяльності. Сьогодні, як ніколи, зростає роль свідомого ставлення конкретного педагога до своєї професії, його спрямованість на оновлення змісту й технологій освітньо – виховної роботи.  
Соціальний паспорт
(за 2019/2020  навчальний рік)
Соціальна категорія дітей Кількість дітей
1 Діти - сироти 0
2 Діти, що постраждали  внаслідок аварії на ЧАЕС 0
3 Діти з багатодітних родин 7
4 Діти з малозабезпечених сімей 3
5 Діти-інваліди 0
6 Діти вимушених переселенців з зони АТО 1
7 Діти учасників бойових дій в зоні АТО 2
8 Діти - логопати 55
9 Діти із ППР 41
Всього дітей: 6 (безкоштовне харчування), 7 дітей (50% оплати за харчування)
 
В цілому рівень та результативність методичної роботи в закладі  за 2019-2020 навчальний рік можна відзначити як достатній. Вся ділова документація в ДНЗ велась державною мовою з дотриманням нормативних вимог. Проведена системна та послідовна управлінська, методична  та організаційно-педагогічна робота сприяла успішному виконанню поставлених завдань на навчальний рік.
Проте процес педагогічної творчості, інноваційної діяльності в освітньому процесі ДНЗ не закінчений і не може бути закінчений. Завжди народжуватимуться новаторські ідеї, буде продовжуватись творчий пошук, постійно мінятимуться інтереси, бажання, запити, можливості дітей, даючи нові стимули до розвитку освітнього процесу, а отже, головним  є – усвідомлення необхідності і цінності творчого самовизначення у своїй освітній діяльності й окремому педагогу, й закладу зокрема. 
Пріоритетними завданнями для вдосконалення  методичної роботи на наступний період розвитку залишається робота колективу за основними концептуальним положенням Базового компонента дошкільної освіти, яким визначено вимоги до рівня освіченості, розвиненості й вихованості дитини 6 (7) років перед її вступом до школи. Базовий компонент передбачає оволодіння змістом дошкільної освіти впродовж усього періоду дошкільного дитинства і визнає цінність кожного вікового етапу для особистісного розвитку за умови повної реалізації дитиною своїх потенційних можливостей.
Плануючи роботу педагогічного колективу дошкільного навчального закладу на новий 2020-2021 навчальний рік, вважаємо за доцільне: 
-організовати освітню діяльності відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Указу Президента України від 13.10.2015 № 580/2015 «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», Базового ком-поненту дошкільної освіти, Концепції національно-патріотичного виховання дітей та мо-лоді (затверджено наказом МОН України від 16.06.2015 № 641), Положення про дошкіль-ний навчальний заклад (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від20.03.2003    № 305), Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016  № 234), Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності (затверджено наказом МОН України від 20.04.2015 № 446), інших нормативно-правових актів.
Виходячи з листа МОН України «Інструктивно-методичні рекомендацій «Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2019/2020 навчальному році» (від 02.07.2019  № 1/9-419),аналізу роботи закладу за минулий рік, з огляду на проблеми та актуальні життєві питання регіону, з метою  підвищення якості дошкільної освіти, забезпечення її поступального  інноваційного розвитку  педагогічний колектив дошкільного навчального закладу урахував актуальні суспільно-політичні, соціально-економічні, екологічні ситуації в країні та спрямував свою  діяльність на створення належних умов для отримання дітьми дошкільної освіти, забезпечення дієвості особистісно орієнтованої освітньої системи та реалізації принципів демократизації, гуманізації та індивідуалізації, інтегративності педагогічного процесу в дошкільному навчальному закладі. Це сприятиме своєчасному становленню і всебічному розвитку життєво компетентної особистості дитини, формуванню її фізичної і психологічної готовності до нової соціальної ролі.
Проаналізувавши науково-теоретичну, методичну і практичну обізнаність педагогів з питань впровадження сучасних освітніх технологій, різнобічних форм планування освітньо-виховної роботи, дотримання сучасних вимог щодо модернізації освітньо-виховного процесу в закладі, можна зробити висновок, що разом зі своїми вихованцями та всією Україною установа переживає процес оновлення, удосконалення, переходу на новий ступінь розвитку.
 
 
 

ПЕРЕЛІК

ВАКАНСІЇ

 

 

СТОП Булінг!

 

 

 

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

 

 

Фінансовий звіт директора ДНЗ-ЦРД №44 «Лелека» про використання коштів за період січень -  вересень  2020

Перелік виконаних робіт

Ремонтні роботи на кухні:

Заміна  сантехніки (кран)   -380,00

Цементування підлоги в овочесховищі -350,00

Фарбування обладнання (фарба , пензлі)- 560,00

Ремонт  обладнання ( тен електрокотла, вал перетирочної  машини)- 1200

Разом :  2490,00  грн.

Ремонтні  роботи  на сходових клітинах та коридорах

Ремонт сходових клітин  1,2,8,9 ( фарба, колор, пензлі, валіки)-1200

Ремонт центрального коридору (колор, фарба водоемульсійна)-900,00

Ремонт  косметичний  та після встановлення пластикових дверей на  галереї  до 6 групи (фарба водоемульсійна, колор, шпаклівка ) – 1700

Ремонт  косметичний  та після встановлення пластикових вікон дверей на  галереї  до 10 групи ( фарба водоемульсійна, колор, шпаклівка, гіпсокартон, саморізи , профіль, оплата за роботу ) – 6800,00

Ремонт спортивної зали -250,00

Разом:  10850,00  грн.

Виконали протипожежні заходи

Перевірка пожежних кранів – 830,00

Виміри опору ізоляції -1100,00

Перевірка вентиляційних каналів -560,00

Придбання засобів індивідуального захисту «Пелюсток» -  150,00

Разом : 2640,00 грн.

 

Оформлення клумб і майданчиків -3500,00

Виготовлення макету-імітації водопаду – 2500,00

Придбано :

Диванчик (8 група) -  2 шт*1500 = 3000,00

Диванчик (10 група) - 2 шт*1500 = 3000,00

Диванчик кутовий (1 група) 1шт -3600,00

Шафа зі стільницею (кухня) 1 шт-1470,00

Костюм "Жабка"  5шт*170,00грн- 850,00

Плаття жовте  5 шт*250,00грн- 1250,00

Плаття червоне  5 шт*250,00грн- 1250,00

Костюм з органзи 10 шт*350,00 грн. – 3500,00

Металопластикові вікна (2,407 м2) сходи – 3540,00

Металопластикові вікна (2,013 м2) роздягальня (гр.3) -3780,00

Металопластикові вікна (1,943 м2) роздягальня (гр.3) -3590,00

Металопластикові вікна (4,637+4,637 м2) кабінет вчителя - дефектолога (гр.7)  2 шт*7436,00- 14872,00

Металопластикові вікна (1,943 м2)  кабінет зображувальної. діяльності (гр.7) -3850,00

Разом: 47552,00

 

 

Металопластикові вироби - вікна  і двері (за депутатські кошти Селищева  В.М.) -   62215,00

 

Директор ДНЗ-ЦРД №44 "Лелека"   Л.П.Криніна

 

ІНФОРМАЦІЯ